Ydych chi eisiau cefnogi Neuadd Dwyfor?

Rydym yn drych am wirfoddolwyr dros 16 oed i ddod yn Gyfeillion Neuadd Dwyfor.

Gallwch fod yn ran o dîm i gefnogi staff y Neuadd ac i wireddu ein gweledigaeth o greu gofod agored a bywiog ym Mhwllheli a Dwyfor.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darllen, y celfyddydau, ffilmiau, gweithgareddau i bobl o bob oed – cysylltwch gyda ni am fwy o fanylion ac i gofrestru fel cyfaill.

Braint nid baich fydd gwirfoddoli yn Neuadd Dwyfor!

Manylion Cyswllt: Neuadd_Dwyfor@Gwynedd.Llyw.Cymru

Ffurflen gais