Ein gwefan yw'r ffordd hawsaf a chyflymaf i archebu tocyn ar gyfer unrhyw un o'n digwyddiadau.

Dros y ffôn : 01758 704088 Os nad oes neb yn gallu ateb, gadewch enw a rhif a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Gallwch hefyd archebu lle yn bersonol yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli.

Os byddwn yn cael o leiaf 24 awr o rybudd, byddwn yn credydu eich cyfrif cwsmer os na allwch ddod i’r digwyddiad.

Byddwn yn ad-dalu unrhyw ddigwyddiadau sy'n cael eu canslo.

Dydd Llun

10:00 am - 6:00 pm

Dydd Mawrth

10:00 am - 1:00 pm

Dydd Mercher

10:00 am - 5:00 pm

Dydd Iau

10:00 am - 1:00 pm

Dydd Gwener

10:00 am - 5:00 pm

Dydd Sadwrn

10:00 am - 1:00 pm

Dydd Llun

10:00 yb - 6:00 yh 

Dydd Mawrth

10:00 yb - 5:00 yh 

Dydd Mercher

10:00 yb - 5:00 yh 

Dydd Iau

10:00 yb - 5:00 yh 

Dydd Gwener  

10:00 yb - 5:00 yh

Dydd Sadwrn

10:00 yb - 1:00 yh 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mewngofnodi i'ch cyfrif cyn i chi brynu, yna rhowch y digidau ar eich taleb yn y blwch côd. Os ydych chi'n dal i gael problemau, cysylltwch â'n swyddfa docynnau ar 01758 704 088.

 

Mae nifer o feusydd parcio ym Mhwllheli

Y Maes, Pwllheli, LL53 5HA

Cei'r Gogledd, Pwllheli, LL53 5YR

Penlan, Pwllheli, LL53 5DH 

Traeth y De, Pwllheli, LL53 5PG 

Penmount, Pwllheli, LL53 5HU 

Tafarn Y Llew Du, Pwllheli LL53 5LE

Ffordd Caerdydd, Pwllheli LL53 5NF

Telerau ac amodau

  • I gael stamp mae rhaid gwario £20 yn y caffi/siop neu ar docynnau sinema.
  • Gellir ond cael stamp drwy wario £20 mewn un gwerthiant.
  • Nid yw’r cynllun yn ddilys ar-lein.
  • Mae’r disgownt yn gymwys i docynnau sinema neu wariant caffi/siop yn unig.
  • Nid yw’r disgownt yn gymwys i sioeau byw nag NT Live.