Ein gwefan yw'r ffordd hawsaf a chyflymaf i archebu tocyn ar gyfer unrhyw un o'n digwyddiadau.

Dros y ffôn : 01758 704088 Os nad oes neb yn gallu ateb, gadewch enw a rhif a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Gallwch hefyd archebu lle yn bersonol yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli.

Os byddwn yn cael o leiaf 24 awr o rybudd, byddwn yn credydu eich cyfrif cwsmer os na allwch ddod i’r digwyddiad.

Byddwn yn ad-dalu unrhyw ddigwyddiadau sy'n cael eu canslo.

Dydd Llun

10:00 am - 6:00 pm

Dydd Mawrth

10:00 am - 1:00 pm

Dydd Mercher

10:00 am - 5:00 pm

Dydd Iau

10:00 am - 1:00 pm

Dydd Gwener

10:00 am - 5:00 pm

Dydd Sadwrn

10:00 am - 1:00 pm

Dydd Llun

10:00 yb - 6:00 yh 

Dydd Mawrth

10:00 yb - 5:00 yh 

Dydd Mercher

10:00 yb - 5:00 yh 

Dydd Iau

10:00 yb - 5:00 yh 

Dydd Gwener  

10:00 yb - 5:00 yh

Dydd Sadwrn

10:00 yb - 1:00 yh