entrance


Lleolir Neuadd Dwyfor yn Pwllheli ar Benrhyn Llyn. Rydym yng nghanol y dref ar Stryd unffordd Penlan. Yr adeilad brics coch ar y chwith!

Information about travel options can be found here:

Amserlenni bws

Amserlenni Tren

Mae maes parcio Penlan Talu ac Arddangos gyferbyn a’r Theatr yn ogystal â nifer o feysydd parcio eraill o fewn pellter cerdded.

Am fwy o wybodaeth am yr ardal ewch i: https://www.visitsnowdonia.info/cy/pwllheli